KFOR diverse
Feb 8, 2011 to Mar 13, 2012
Hærens Medie Galleri > KFOR diverse
Billeder fra artikler med mere
image

Medaljeparade i KFOR
KOSOVO: Den franske chef i Camp Novo Selo overværede de danske dekoreringer

Indbudte gæster, i midten oberst Frank Lissner og oberst Eric Chesney.


image

Medaljeparade i KFOR
KOSOVO: Den franske chef i Camp Novo Selo overværede de danske dekoreringer

Medaljerne blev overrakt af chefen for Totalforsvarsregion Sjælland oberst Frank Lissner, assisteret af den franske kontingentchef i Novo Selo, oberst Eric Chesney.


image

Vagtoverdragelse i KFOR: NATOs generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen, besøgte KFOR HQ MAIN i Camp Film City den 15. september, hvor Kosovo etablerede toldbehandling ved GATE 1 og DOG 31. Danske, tyrkiske og tyske soldater dannede fanevagt.


image

Vagtoverdragelse i KFOR : Den franske lejrkommandant, obers Calas, hilser på den tilgående delingsfører for bevogtningsdeling 4, kaptajn Torben Løndal, hvis deling ses til højre, mens 3. BVDEL ses til venstre.


image

Vagtoverdragelse i KFOR: Nu er det fjerde BVDEL fra Hjemmeværnsdistrikt Vendsyssel – støttet af et enkelt medlem af Marinehjemmeværnsdistrikt Vest – der har ansvaret for Camp Novo Selo.


image

Velkommen hjem KFOR Hold 23: Formanden for Forsvarsudvalget, Hans Christian Thoning, MF(V), takkede soldaterne for deres indsats og ønskede dem held og lykke i fremtiden.


image

Velkommen hjem KFOR Hold 23: Chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Agner Rokos, inspicerede paraden og bød derefter soldaterne velkommen hjem og sagde tak for veludført tjeneste.


image

Velkommen hjem KFOR Hold 23: Der blev skudt salut, ”Dansk Løsen”, både på torvet og senere ved paraden på kasernen.


image

Velkommen hjem KFOR Hold 23: Oversergent Torben Christensen overrækker en check til Carl Bratved, der er formand for Veteranhjemmet i Fredericia.


image

Velkommen hjem KFOR Hold 23: På Torvet bød byens borgmester, Gylling Haahr, velkommen hjem og takkede for indsatsen.


image

Velkommen hjem KFOR Hold 23: Prinsens Musikkorps var med i marchen gennem byen, og de nyindkaldte soldater stod langs husene og gjorde honnør.


image

Hjemmeværnets bevogtningsdeling er ankommet: Chefsergent Bent C. Clausen giver i den militære del af lufthavnen ordre til at sidde op i en samling forskelligartede køretøjer og to lokalt lejede mini-busser. Foto: Ole Jørgensen.


image

Hjemmeværnets bevogtningsdeling er ankommet: Afgående styrkechef, oberstløjtnant Jens Peder Nyrup (t.h.), har netop overrakt kontingentets fane til sin afløser, oberstløjtnant Ole Jørgensen. Foto: Kenneth Legér.


image

Store donationsdag: Chefen for DDLE, oberstløjtnant Carsten Nielsen bød velkommen og udtrykte håbet om, at de forskellige donationer kunne gøre gavn.


image

Store donationsdag: Repræsentanter fra Danish Refugee Council ser på materiellet i deres container.


image

Store donationsdag: Repræsentanter fra Kosovo Security Force er klar til at gå på opdagelse i deres container.


image

Store donationsdag: Repræsentanten fra Skenderaj Kommune og oberstløjtnant Carsten Nielsen er klar til at underskrive donationsaftalen.


image

Store donationsdag: Efter den formelle del var der frokost for de glade deltagere.