Operation shoulder to shoulder
June 20, 2012
Hærens Medie Galleri > Operation shoulder to shoulder
Vellykket operation satte punktum for Afghanistanholdets uddannelse
OKSBØL: ISAF 14 har med en succesfuld operation afsluttet den sidste forberedende uddannelse inden afgang til Afghanistan. Fotograf Line Juliane Rønne
image

Morgenstunden blev brugt til at sikre sig området.


image

Soldaterne holdt både ører og øjne åbne


image

3 Kontrolofficerene var aldrig langt væk, men kunne let spottes, da de ikke havde sikkerhedsudrustning på.


image

Den første af to helikoptere landsatte infanterister


image

Det galdt om at komme hurtigt ud af helikopteren


image

De sidste infanterister kommer sikkert på land


image

Der bliver spejdet efter potentielle fjender


image

Hjemmevandt indtog infanteristerne området


image

Retningen er sat.


image

CH DANCON, oberst Kresten Hedegård, observerer slagets gang


image

Minesøgeren har finkæmmet området


image

En velfortjent pause til minesøgeren


image

Kontakten mellem delingens soldater foregår via radio.


image

CH DANCON, oberst Kresten Hedegård, får en snak med en delingsføre


image

Delingsføreren var tydeligt glad for chefens opbakning


image

Der er også tid til afslapning i det gode vejr


image

En civil afghaner suser gennem området


image

Der bliver koordineret og tjekket hærkort jævnligt


image

Der er også tid til fordybelse under en operation


image

CH DANCON, oberst Kresten Hedegård, kontrollerer planerne sammen med kompagnichefen, major Bjarke Fenger


image

Kompagnichefen, major Bjarke Fenger var godt tilfreds med operationens gang


image

Meget af tiden forløb roligt, mens soldaterne holdt udkig


image

Soldat gør holdt


image

Soldaterne havde næsten skoven for dem selv


image

En såret civil afghaner bliver hjulpet af de danske soldater


image

Evakuering af sårede foregår med helikopter (Merlin, EH 101)


image

Soldaterne sikrer området, når helikopteren(Merlin, EH 101) letter


image

Infanterikampkøretøjet (IKK) støtter soldaterne på jorden


image

Det er blevet tid til en bid frokost inden næste fase


image

33 En journalist gør den engelske oberstløjtnant, Matt Jackson, og den danske chef, oberst Kresten Hedegård, klar til videointerview.


image

Kompagnichefen er tilbage i sit køretøj, hvor han kan holde styr på tropperne.


image

Formationen giver kompagnichefen beskyttelse og overblik


image

Formationen giver kompagnichefen beskyttelse og overblik.